για μένα

Το ενδιαφέρον μου για το φαγητό και τη ιδιότητες έσκασε πριν αρχίσω τις σπουδές μου.. την Επιθυμία να ανοίξετε επίδρασης της ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα έστειλε για σπουδές σε αυτή την κατεύθυνση. Μετά από πολλά χρόνια σπουδών και τη συνεχή επαφή με τους ασθενείς στο πλαίσιο των μαθημάτων στην Κλινική Εσωτερικής παθολογίας, καθώς και στο πλαίσιο της πολλές ώρες πρακτικής άσκησης σε τμήματα νοσοκομείων